Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NZ_CP017770_6                                                                                                                 top


Strain : Paenibacillus sp. LPB0068 GCF_001857945 RefSeq :NZ_CP017770 (chromosome circular)
CRISPR id : NZ_CP017770_6
DR consensus (32 bp) : ATTTCAATCCACGCACTCATATAGAGTGCGACNumber of repetitions :131
Begin Position : 1225925 End Position : 1234608

1225925CCCAGGATACACGAACTCATATAGAGTGCGACCAAGCGCTACGGGAACGGACGGGGCTATCTGTA1225989
1225990ATTTCAATCCACGCACTCATATAGAGTGCGACTATGCTGGACAGAGGGACCTTCTGAGCGCCTTGCT1226056
1226057ATTTCAATCCACGCACTCATATAGAGTGCGACGGAGTTGAGTTAATGACTTGGGATGTGCAATTAGC1226123
1226124ATTTCAATCCACGCACTCATATAGAGTGCGACACTCTCAATACTGGCTATGTTTCCCACGATTGAA1226189
1226190ATTTCAATCCACGCACTCATATAGAGTGCGACGGCACTTCAACTTCCCAGTCTTTCCAAGAAAACATA1226257
1226258ATTTCAATCCACGCACTCATATAGAGTGCGACAATTATTACACTATTTCAATTGCTTCATCATCAAA1226324
1226325ATTTCAATCCACGCACTCATATAGAGTGCGACCCACATCCCGATTATGATTTTTCTGTACATAATACA1226392
1226393ATTTCAATCCACGCACTCATATAGAGTGCGACGAGAAAAGCTATTTATAATAACTTCCTAAAACTATG1226460
1226461ATTTCAATCCACGCACTCATATAGAGTGCGACCGTTCTTTTAATTTTGAACCAGCATATTTCATA1226525
1226526ATTTCAATCCACGCACTCATATAGAGTGCGACAGTATTTGCTTTTAATGGTAAAAAGCAAAAGACA1226591
1226592ATTTCAATCCACGCACTCATATAGAGTGCGACCAATTAAATCTTTGAATAATATTTTTGTATCAG1226656
1226657ATTTCAATCCACGCACTCATATAGAGTGCGACATGTCTTCAGGCATGCTTTCAATCACATCGAAATC1226723
1226724ATTTCAATCCACGCACTCATATAGAGTGCGACTTCAATCCTCGGATACATTTCACGAAACAATAAGT1226790
1226791ATTTCAATCCACGCACTCATATAGAGTGCGACTATCATTCCGTGGAATAATACGTTCTACTATCA1226855
1226856ATTTCAATCCACGCACTCATATAGAGTGCGACATTATCGGAGATGGCGGAGGTCACGCGAGTTACAC1226922
1226923ATTTCAATCCACGCACTCATATAGAGTGCGACTAAATCATCTGGCTGTACTAACAAGTGTGGTACAAC1226990
1226991ATTTCAATCCACGCACTCATATAGAGTGCGACGCATATCCACCACCAGCTTTACTTGCATATTTACT1227057
1227058ATTTCAATCCACGCACTCATATAGAGTGCGACGCTGTGCCATAGTATAACGTCTGTCCGTCCAAGT1227123
1227124ATTTCAATCCACGCACTCATATAGAGTGCGACATAAAGGAAAAATCAGATGAAGAGGTAGCTACT1227188
1227189ATTTCAATCCACGCACTCATATAGAGTGCGACCTAGAAATGGTCGTGATGCTACATATAGGATTGT1227254
1227255ATTTCAATCCACGCACTCATATAGAGTGCGACCATCAGGATCGAGTGTGTACAACCCGATTTCTCG1227320
1227321ATTTCAATCCACGCACTCATATAGAGTGCGACCGCTTTATCGTCAGATACGATCAAGACATTGAAA1227386
1227387ATTTCAATCCACGCACTCATATAGAGTGCGACAAAGTAGAGATAAGAGATATGGATATCCCTACAG1227452
1227453ATTTCAATCCACGCACTCATATAGAGTGCGACAGTTTGTCGATTGCTTCAGTAGCTCGATCTTTTGA1227519
1227520ATTTCAATCCACGCACTCATATAGAGTGCGACTTAATCGTTATGAACTCCCCGACACTGATAGCT1227584
1227585ATTTCAATCCACGCACTCATATAGAGTGCGACTTTCATATTGTCTACAACCTTGCCCAGTCATTT1227649
1227650ATTTCAATCCACGCACTCATATAGAGTGCGACTCCGATGATTAGTGAAGATGGAGATGCTGTAGAA1227715
1227716ATTTCAATCCACGCACTCATATAGAGTGCGACCAAAGCTCAGAGTAACTCAAATATGTACATCCAGCA1227783
1227784ATTTCAATCCACGCACTCATATAGAGTGCGACCACAGGCGAAGATATTTATTTTGATATCCAAGTTAC1227851
1227852ATTTCAATCCACGCACTCATATAGAGTGCGACCACAGGCGAAGATATTTATTTTGATATCCAAGTTAC1227919
1227920ATTTCAATCCACGCACTCATATAGAGTGCGACGATATTATTTTTGCATGTATTCCACGATTAATAA1227985
1227986ATTTCAATCCACGCACTCATATAGAGTGCGACAAAACTATATTTCATTTCATGTTAAAAACCCTAAT1228052
1228053ATTTCAATCCACGCACTCATATAGAGTGCGACATTCATGATCAAAATTACTGCATTAGCCAAAGTA1228118
1228119ATTTCAATCCACGCACTCATATAGAGTGCGACTTACCCACTGGAAAAATTCACACTAAGAGACAAGGT1228186
1228187ATTTCAATCCACGCACTCATATAGAGTGCGACTCGAAAGGGGACGTTGTAAATGGCGAATATCAGC1228252
1228253ATTTCAATCCACGCACTCATATAGAGTGCGACACGTATTACAGACGACAGCCGTCTGAGCGTTGAG1228318
1228319ATTTCAATCCACGCACTCATATAGAGTGCGACGTTTATTAAATAATAAGAATGAAAAGAAGGTGGA1228384
1228385ATTTCAATCCACGCACTCATATAGAGTGCGACAAATAAAGAGAGTCGTCCGAAACGTGATGATTTT1228450
1228451ATTTCAATCCACGCACTCATATAGAGTGCGACCAAATAGTTTACTATTATCATTAGCTAAAACAAAA1228517
1228518ATTTCAATCCACGCACTCATATAGAGTGCGACAATTGGATAGATTGCCAGCTGGTAACTCGGATATT1228584
1228585ATTTCAATCCACGCACTCATATAGAGTGCGACTTAAATACGTGGAAAGCTAACCAGACATCAATAATA1228652
1228653ATTTCAATCCACGCACTCATATAGAGTGCGACTTAATCCTAAAATGATAAAAATAATTGAAGAAAT1228718
1228719ATTTCAATCCACGCACTCATATAGAGTGCGACGCATTGAGGATTTTCCAATAATTCCATATGAAGCA1228785
1228786ATTTCAATCCACGCACTCATATAGAGTGCGACGTTATTTAACAGTAACTAATGTAAGTACATCAAT1228851
1228852ATTTCAATCCACGCACTCATATAGAGTGCGACCGGATCTGATTTCAACTCTTGGTATTCAGCTTTG1228917
1228918ATTTCAATCCACGCACTCATATAGAGTGCGACGCATGGACCCCGAAAACGAGGTACTAGATAAGTC1228983
1228984ATTTCAATCCACGCACTCATATAGAGTGCGACTCTGCATTAGTCGGTGCATTCGTTTATTTTTATA1229049
1229050ATTTCAATCCACGCACTCATATAGAGTGCGACGTATACATTTAAAGTCACGGGCGTTGATAAATTCG1229116
1229117ATTTCAATCCACGCACTCATATAGAGTGCGACATTTTTACCTTACCAACACCGTTTATCTTCAATCG1229183
1229184ATTTCAATCCACGCACTCATATAGAGTGCGACCAATAGAGAATGAAAATTATAGATTCCTGAATAT1229249
1229250ATTTCAATCCACGCACTCATATAGAGTGCGACGGGCTTGTTTCTTCTGATTGCGTTAAACCCCCACC1229316
1229317ATTTCAATCCACGCACTCATATAGAGTGCGACGATTTTACGGTGTAACCATGGTTTACGAGTTCGG1229382
1229383ATTTCAATCCACGCACTCATATAGAGTGCGACTACCCCAATTATCCATTCCAGCAGCAGCGGCTTT1229448
1229449ATTTCAATCCACGCACTCATATAGAGTGCGACGGTACTGGAATAAAAGGTGATAAAGGTGATACTGGT1229516
1229517ATTTCAATCCACGCACTCATATAGAGTGCGACCTACAATTGCATATTTCAGCGCATTATCACTAGCT1229583
1229584ATTTCAATCCACGCACTCATATAGAGTGCGACGCCTGTAAAATCACCTGTTACAAGTCCTATTTTG1229649
1229650ATTTCAATCCACGCACTCATATAGAGTGCGACCAAAAGAAAGACAAGCTCTACAGCAAGCAATGGGA1229716
1229717ATTTCAATCCACGCACTCATATAGAGTGCGACTATCATTAACGTTGTTCATTGCATCAAACATCAT1229782
1229783ATTTCAATCCACGCACTCATATAGAGTGCGACAGCTTTACGAGAATATTTTCCGTTTACATCTAGAT1229849
1229850ATTTCAATCCACGCACTCATATAGAGTGCGACTGTTCCATTGGCTTTAATGTTACCTATGGATTTAG1229916
1229917ATTTCAATCCACGCACTCATATAGAGTGCGACATGAACATTTCCTATTGCGCTCGGGATGGAACT1229981
1229982ATTTCAATCCACGCACTCATATAGAGTGCGACCGGATACAGTCGAAGTAACATATCTACGTGGACAA1230048
1230049ATTTCAATCCACGCACTCATATAGAGTGCGACCAAAGCGCCCATGTATCTCATTGTGGCATTCATGAT1230116
1230117ATTTCAATCCACGCACTCATATAGAGTGCGACGTTCGCGATGACTGCGTTAATTAACGTACCTGCGG1230183
1230184ATTTCAATCCACGCACTCATATAGAGTGCGACGTCATCCTTCGTTTCCTTGGCTCCGGATGCTACCG1230250
1230251ATTTCAATCCACGCACTCATATAGAGTGCGACGGTTACAAGTTATCGATCTATTAGAGGAGTACGC1230316
1230317ATTTCAATCCACGCACTCATATAGAGTGCGACTACCTTGGATTGAGCGACAACGTGAGCTACTTTGTG1230384
1230385ATTTCAATCCACGCACTCATATAGAGTGCGACGGGATAAGGTTAAGGGTTGGACTACCAATCTTATA1230451
1230452ATTTCAATCCACGCACTCATATAGAGTGCGACCAGGTCGGTCGGCAAATAGCCGCGGGACATTCAGTG1230519
1230520ATTTCAATCCACGCACTCATATAGAGTGCGACAAAAATAAGGGGGTTCAGGTGTGGAGTATGAAATG1230586
1230587ATTTCAATCCACTCACTCATATAGAGTGCGACCAAGTTAGCATATCGCAAAACATACCAGTGTTAAAT1230654
1230655ATTTCAATCCACGCACTCATATAGAGTGCGACACAGTTAGACTAAGTTCAAAAGTTAAAGTATTGGTT1230722
1230723ATTTCAATCCACGCACTCATATAGAGTGCGACATGCTGAAAAGGTTTGCCCTGCTACGGTCAATCG1230788
1230789ATTTCAATCCACGCACTCATATAGAGTGCGACAATTTTACAGTCTGCCAAAGGATTATTAGCCCAAAA1230856
1230857ATTTCAATCCACGCACTCATATAGAGTGCGACAACGACTGCTGTGATTGGTAGCAATGTTTTAGGA1230922
1230923ATTTCAATCCACGCACTCATATAGAGTGCGACAATAAACAAGCTGTTTTGAACTGGACGAGAAATACA1230990
1230991ATTTCAATCCACGCACTCATATAGAGTGCGACTTCAAGTAATCTTGGCGATCCACATTTTCCGCAAAG1231058
1231059ATTTCAATCCACGCACTCATATAGAGTGCGACAGAATAGGCAGTGCAGGGGCACCCTGCTTATACA1231124
1231125ATTTCAATCCACGCACTCATATAGAGTGCGACTATATGACAAAATAGCTTGCGTAGCGCATAAGGC1231190
1231191ATTTCAATCCACGCACTCATATAGAGTGCGACTTAAGGACGATGAATGAAGAGCCGATTCCGATTGAG1231258
1231259ATTTCAATCCACGCACTCATATAGAGTGCGACATTTTCAAAAATAAAATAGCCCCCTAACTATTAA1231324
1231325ATTTCAATCCACGCACTCATATAGAGTGCGACGCATTGAGGATTTTCCAATAATTCCATATGAAGCA1231391
1231392ATTTCAATCCACGCACTCATATAGAGTGCGACTGATTTAATTGATTAGTAAATGATACATAATCA1231456
1231457ATTTCAATCCACGCACTCATATAGAGTGCGACTTTATAGTACAGCAAGCGGTGAAATATTTAGTACAATT1231526
1231527ATTTCAATCCACGCACTCATATAGAGTGCGACCAAACATTTGCAGGACTTGGCATATCACTAAACAA1231593
1231594ATTTCAATCCACGCACTCATATAGAGTGCGACAATCGCGCTACGTTTACTTATCTAGCAATGTTAAA1231660
1231661ATTTCAATCCACGCACTCATATAGAGTGCGACTACCAATTCCAAAGTAGGGGAGGTGGAATTAAAAT1231727
1231728ATTTCAATCCACGCACTCATATAGAGTGCGACAGGAAGAGGTGGCAAGGCTAATGTCGATATTCG1231792
1231793ATTTCAATCCACGCACTCATATAGAGTGCGACAGAGTTAGAGAAAATTCACGATGAAGCCAGGAG1231857
1231858ATTTCAATCCACGCACTCATATAGAGTGCGACATTTACTCCTGATCCGACGGAGAGCGATCAGGAAGA1231925
1231926ATTTCAATCCACGCACTCATATAGAGTGCGACTTGTATGCTTAAAGTGATTGATTCTAGTGTAAAGGG1231993
1231994ATTTCAATCCACGCACTCATATAGAGTGCGACAAAGATGGTCAGATTAAGTTACCTAGCAATCATGAG1232061
1232062ATTTCAATCCACGCACTCATATAGAGTGCGACCCAAAGGCATTCTTTGATGGAGCCAAGTTACAA1232126
1232127ATTTCAATCCACGCACTCATATAGAGTGCGACGGAAACCTGACACACTGCCCCAAAAGGTCGATA1232191
1232192ATTTCAATCCACGCACTCATATAGAGTGCGACTCTATAAAAGTGAATCTAAATAATTCAATGAGA1232256
1232257ATTTCAATCCACGCACTCATATAGAGTGCGACGACGCTACGGCACTTAGAGAGATGCAGGCGCTACA1232323
1232324ATTTCAATCCACGCACTCATATAGAGTGCGACAGCACGACCTAGGCACGTTTGATGACAGTTAAAAGC1232391
1232392ATTTCAATCCACGCACTCATATAGAGTGCGACGGGAAGAAAAAGGAAGGATCCAGCTGAGATTAT1232456
1232457ATTTCAATCCACGCACTCATATAGAGTGCGACAGCATCCCGAATTTCAATAGTTCCTTTATGATTAC1232523
1232524ATTTCAATCCACGCACTCATATAGAGTGCGACTCATGTCAGAATCTACTTGTGTCGCTTCTAATAGTG1232591
1232592ATTTCAATCCACGCACTCATATAGAGTGCGACAATACTATTAAATTCTAAATACTTAGCTTTACGA1232657
1232658ATTTCAATCCACGCACTCATATAGAGTGCGACCTAAAGTTAAATTTGTAATAGACCCAAGAATAAT1232723
1232724ATTTCAATCCACGCACTCATATAGAGTGCGACTCTATGAGGTGCGTGACAGAGTAACACGTATTGAA1232790
1232791ATTTCAATCCACGCACTCATATAGAGTGCGACAGCACCAATACTGTTCCCTAAACTGTAGTTGAGA1232856
1232857ATTTCAATCCACGCACTCATATAGAGTGCGACTAAAACCCCTAATCAAATACAATTAACCTATGAA1232922
1232923ATTTCAATCCACGCACTCATATAGAGTGCGACATATTCCAGATGGACGTTGTGATAATGACCAAACG1232989
1232990ATTTCAATCCACGCACTCATATAGAGTGCGACTGAGGTCGGCATGGCTTATCTGAGGGAGGTAATG1233055
1233056ATTTCAATCCACGCACTCATATAGAGTGCGACTAAGCAGTGTTCAATTGGAATTAGTCGAGGTGAAGGA1233124
1233125ATTTCAATCCACGCACTCATATAGAGTGCGACACATTCATAGATACATCGTGTCCGATCTTGGAA1233189
1233190ATTTCAATCCACGCACTCATATAGAGTGCGACAAGCAATGGTGTAGTAAACGTGATGAAGATTGTGT1233256
1233257ATTTCAATCCACGCACTCATATAGAGTGCGACCAAACAATGACTTTGAATTAGGTGGATATCAATAT1233323
1233324ATTTCAATCCACGCACTCATATAGAGTGCGACTTTATCACAAAGGGACAAAGATCAGGCGTTACAAA1233390
1233391ATTTCAATCCACGCACTCATATAGAGTGCGACCCGGCTCAAACAATCAACAAATCACCGGTTCACG1233456
1233457ATTTCAATCCACGCACTCATATAGAGTGCGACCAAAGAGTGGCGGTCAATTAGACAAGGTTAATCCT1233523
1233524ATTTCAATCCACGCACTCATATAGAGTGCGACAAACTCAAGAGGCTTGGATTGCTCCAACGTTGTT1233589
1233590ATTTCAATCCACGCACTCATATAGAGTGCGACAAATCTTGATTTCGTTACCGATCCACTCAAGCAA1233655
1233656ATTTCAATCCACGCACTCATATAGAGTGCGACGAATCTAAAACAACTGAGATGGTAGATCAATGT1233720
1233721ATTTCAATCCACGCACTCATATAGAGTGCGACTGGCACAACATGGGTTGAAGGATTGTTGCAAGCA1233786
1233787ATTTCAATCCACGCACTCATATAGAGTGCGACTGTACCGCGTGGGTGTGCCGAAGAGCATGAGGA1233851
1233852ATTTCAATCCACGCACTCATATAGAGTGCGACGCTAGTGTATCTCCTAACTTAGTACTGACCATC1233916
1233917ATTTCAATCCACGCACTCATATAGAGTGCGACTTGAAAGGAAAAAGTGTAAGCAATCTACGTATTC1233982
1233983ATTTCAATCCACGCACTCATATAGAGTGCGACCGTGAGTGTGATGTTCTCCCATCTTGGTTGATGG1234048
1234049ATTTCAATCCACGCACTCATATAGAGTGCGACACGTAAAACCCTGCTGCCGACCTTTCAGAACCAA1234114
1234115ATTTCAATCCACGCACTCATATAGAGTGCGACATTCATTGAGGGCATTTCAGCCTATACTTGAAC1234179
1234180ATTTCAATCCACGCACTCATATAGAGTGCGACTTCTATTATGGAAAAGGGGGTATTTTTTATGGA1234244
1234245ATTTCAATCCACGCACTCATATAGAGTGCGACCTAAACGATAACCGAGAAGGGAGGTGAGAAAGAC1234310
1234311ATTTCAATCCACGCACTCATATAGAGTGCGACGGACTTAGACAAGATGATTAATGATGCTATTAA1234375
1234376ATTTCAATCCACGCACTCATATAGAGTGCGACGCAAAAATAGTGGATCAAAGAGATAAATTTGAGAAA1234443
1234444ATTTCAATCCACGCACTCATATAGAGTGCGACAATTAGTAAAGGGTGTAACTATGCCAAGACCACG1234509
1234510ATTTCAATCCACGCACTCATATAGAGTGCGACGAGAGCCTAGAGTAGTGAAAATGACACTACCATCG1234576
1234577ATTTCAATCCACGCACTCATATAGAGTGCGAC1234608
Left flanking sequence : Till position 1225925 (length bp)
CCTTTAAAAATCCCCAAAAATACCATTTATTAATTTTAATATCTTCTCATAGATATTGACAACATCACAT
TTGAATTAATCTGAGTTAAGTTTGGAAACT
Right flanking sequence : From position 1234608 (length bp)
TCCGAAAAGATGATCAAAGAAGTAAGTTTTTTACTATTTTACTGTAAAAACAAGTGAATCTACCCTTTTT
CTTTTCGTCTTTAATTATAATATTTACCAA

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp