Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NZ_CP019870_2                                                                                                                 top


Strain : Clostridioides difficile GCF_002007885 RefSeq :NZ_CP019870 (chromosome circular)
CRISPR id : NZ_CP019870_2
DR consensus (29 bp) : GTTTTATATTAACTAAGTGGTATGTAAATNumber of repetitions :2
Begin Position : 753935 End Position : 754027

753935ATTTTATATTAATAAAGCAGTATATAAAATTGTAGAATCAACAATAGCATATACTAAAACATCC753998
753999ACCTTATATTAACTAAATCATATCTAAAT754027
Left flanking sequence : Till position 753935 (length bp)
GGATAAAGAAAAGACTCACACAAGGCACAGTGTCAGGTTTTATATCAACTAAGGGTAGATAAGTAGAATA
TTAGCAATATCAACGAGTATTTAGAAACTT
Right flanking sequence : From position 754027 (length bp)
AAAATACACTTACCTATAAACATTATAAAATCAATACAAAAATGAGGTGAAATAAAATTTATGATAAAGA
AATTAAACAATAAAGACATAAATAAAATCA

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp