Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NZ_CP019944_3                                                                                                                 top


Strain : Escherichia coli GCF_002058765 RefSeq :NZ_CP019944 (chromosome circular)
CRISPR id : NZ_CP019944_3
DR consensus (29 bp) : GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGNumber of repetitions :7
Begin Position : 1142549 End Position : 1142943

1142549GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGATTACGACTTCCGCACGCACCCACCGTTTGTA1142609
1142610GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGTTGGGCTAGGAGGAAGAGCATCATTAACATGG1142670
1142671GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGTAAACCCCTCGCGCATCGAGTCAAATGTCGGA1142731
1142732GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGTACGTGTCGCCGTTACAGATTTCAGTCTGTTA1142792
1142793GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGGGCGTCCAGTGATGCTTTCTGGTGCTCGAATA1142853
1142854GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGCACGATTTTATGTGCCGCGTTGAGGCGTGGGC1142914
1142915GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCG1142943
Left flanking sequence : Till position 1142549 (length bp)
ATAGGTTATGTGTTCTTTAAAAATAAGGAAATGTTTGAATTTAGTTGGTAGATTGTTGATGTGGAATAAA
TTTGTTTAAAAACAGATATGTATGCTTAGT
Right flanking sequence : From position 1142943 (length bp)
GGCGCACTGGATGCGATGATGGATATCACTTAGAATTCCCCGCCCCTGCGGTAGAACACCCAGCTCCCAT
TTTCCAACCCATCAAGACGCCTTCGCCAGC

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp