Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NZ_CP019968_1                                                                                                                 top


Strain : Dehalococcoides mccartyi GCF_002024225 RefSeq :NZ_CP019968 (chromosome circular)
CRISPR id : NZ_CP019968_1
DR consensus (29 bp) : CGGTTCACCCCCACATGCGTGGGGAATACNumber of repetitions :41
Begin Position : 1176062 End Position : 1178534

1176062CGGTTCACCCCCACATGCGTGGGGAATACCCCCTCCGTTCCCTTTATTAGAGATATTTAAC1176122
1176123CGGTTCACCCCCACATGCGTGGGGAATACCCTAACCGACAATTAGCACATAACTCGCCCTG1176183
1176184CGGTTCACCCCCACATGCGTGGGGAATACATAATGGACGCTGTGGAACTGTAGAGATGCA1176243
1176244CGGTTCACCCCCACATGCGTGGGGAATACACTGCCGCAAATAGTGCCCACATGGCGCCTAT1176304
1176305CGGTTCACCCCCACATGCGTGGGGAATACTGGGGCTAAGATGCACGAATACATAGTCAACTA1176366
1176367CGGTTCACCCCCACATGCGTGGGGAATACATCGCTAGGGCTTGCCGAACTAAGTATTTACTC1176428
1176429CGGTTCACCCCCACATGCGTGGGGAATACCACGCAGTAATATAATATTCATTCACATAAGG1176489
1176490CGGTTCACCCCCACATGCGTGGGGAATACGGTTGGGGAGAATACTGTAAGGCTTCCGAGGA1176550
1176551CGGTTCACCCCCACATGCGTGGGGAATACACCAGCTAGTGAATTAACTACTAATAATGCGAC1176612
1176613CGGTTCACCCCCACATGCGTGGGGAATACCAATAGGAAAAGTCTTGTCAATTCCCTTCCAG1176673
1176674CGGTTCACCCCCACATGCGTGGGGAATACACCTTCAATTTCAGAAGCTAGTTTGGGAGAGA1176734
1176735CGGTTCACCCCCACATGCGTGGGGAATACACTCTCTGGCTAGTTGTTCTATGATTGCATCA1176795
1176796CGGTTCACCCCCACATGCGTGGGGAATACTTTGTTCTTTGAAATATGCCGCATCGCTAGGG1176856
1176857CGGTTCACCCCCACATGCGTGGGGAATACCTAGGAGTCAAGCATCGAGTAGCCAAAGAGGC1176917
1176918CGGTTCACCCCCACATGCGTGGGGAATACAGACAGATGTGCGTATAAACGGGTGGTCATCT1176978
1176979CGGTTCACCCCCACATGCGTGGGGAATACTTCCACCAGAACGAAGCGTTTTTCATAACCAC1177039
1177040CGGTTCACCCCCACATGCGTGGGGAATACTTTAGTCTTTTCGCTACCCATCCTGTAGTTCC1177100
1177101AGGTTCACCCCCACATGCGTGGGGAATACGTCTCTGGACATATCACCGCTGGCCTTGATTT1177161
1177162CGGTTCACCCCCACATGCGTGGGGAATACGCAGTAGAGGATATCCCGTCTTGGCCCGCGTT1177222
1177223CGGTTCACCCCCACATGCGTGGGGAATACGTGCATCTATTGCGTACCGCCAGTACAGGTGC1177283
1177284CGGTTCACCCCCACATGCGTGGGGAATACGGGAGCCACATTTAGGACAGTTCATGGCTATC1177344
1177345CGGTTCACCCCCACATGCGTGGGGAATACCCTGGTGAAACTGAAGAAGACAAGGAACTGACA1177406
1177407CGGTTCACCCCCACATGCGTGGGGAATACGTACGGTCTGGGCCGTATAGGCAGGATTGAGGG1177468
1177469CGGTTCACCCCCACATGCGTGGGGAATACTCCTGAACGCTCATAATGGCATCTGAAGAGAC1177529
1177530CGGTTCACCCCCACATGCGTGGGGAATACGTATCCCCTATATATTGCCACAAAAATAGCTA1177590
1177591CGGTTCACCCCCACATGCGTGGGGAATACTACTGGCTATGGTGCATGGAAACAGATGAATT1177651
1177652CGGTTCACCCCCACATGCGTGGGGAATACGGGTCTACAGCGTGAAAATGGTCTAAACGCCA1177712
1177713CGGTTCACCCCCACATGCGTGGGGAATACTTATAGTTGTGTATGATGAGCCAGAATTAGTA1177773
1177774CGGTTCACCCCCACATGCGTGGGGAATACAACTTGGTAACCGGCTTTGATAACCATGCTAA1177834
1177835CGGTTCACCCCCACATGCGTGGGGAATACACCAATGGTTAGAGGTGCACCCTTTTTGTAGC1177895
1177896CGGTTCACCCCCACATGCGTGGGGAATACTTCTCCCGCACAAGGCACATACCCCGTTGCTC1177956
1177957CGGTTCACCCCCACATGCGTGGGGAATACTATCATATGGCACTAGGGGGTGTTTGCAGATC1178017
1178018CGGTTCACCCCCACATGCGTGGGGAATACCCCCTCAATACAGTACGACTCGCAATTAGTAC1178078
1178079CGGTTCACCCCCACATGCGTGGGGAATACGCGTCCATCATATGGCTGTACTGGTGGGTGGT1178139
1178140CGGTTCACCCCCACATGCGTGGGGAATACTTCAGCTGCTTTTTCGGGCTTGTCCACCTTGTC1178201
1178202CGGTTCACCCCCACATGCGTGGGGAATACCATTCTTTTTGACTGATTTTTATCTCGGCTGT1178262
1178263CGGTTCACCCCCACATGCGTGGGGAATACTAGCTAGTGAGTTGACTACTAATAATGCCACT1178323
1178324CGGTTCACCCCCACATGCGTGGGGAATACGTTTGACGTCTTTGAGTTGTCTGGCATATTG1178383
1178384CGGTTCACCCCCACATGCGTGGGGAATACGGCTCGCATTGAAGCCAGAACGGCCAGCTTGC1178444
1178445CGGTTCACCCCCACATGCGTGGGGAATACTCTTTGATAGCGGTCAAGTCACCACGCCCCAT1178505
1178506CGGTTCACCCCCACATGCGTGGGGAATAC1178534
Left flanking sequence : Till position 1176062 (length bp)
GACGGTAGGGTAGGGCAAGATATATGAACGTAGCACTTCTTTTTTTAAGTGCCTACCCTACGAGCAAGGC
TACACGGGCATTTTCATCCGAAAGCTAAAG
Right flanking sequence : From position 1178534 (length bp)
CTAAAATAACAAAGCTGACCTTAAAACAGGTCATTCCTGATTAGGGGTTTGTAGTGTCAGAATTTTGCGT
TTTGATAGTGCTGGTATTCTTGTCTATTTT

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp