Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NZ_CP020092_2                                                                                                                 top


Strain : Escherichia coli GCF_002055605 RefSeq :NZ_CP020092 (chromosome circular)
CRISPR id : NZ_CP020092_2
DR consensus (29 bp) : GAGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGNumber of repetitions :7
Begin Position : 1240568 End Position : 1240962

1240568GAGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGAAACCGGACGAGGGCGCGCTAAAACGTGATTA1240628
1240629GAGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGCCTAATTTTTATATAGCTGCGGATGATGTAAA1240689
1240690GAGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGGATTTTAATAACTGTTGATCTACTCCTTGCAA1240750
1240751GAGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGGCGTTGATGTTCTTGCGGGTGTTGCAAATATT1240811
1240812GAGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGTTTCAGCAGTTCAGCGTAACACCGACGGTCAC1240872
1240873GAGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGCCCGGAATGCATTCTGAAGGTTTGCTGTATAT1240933
1240934GAGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCA1240962
Left flanking sequence : Till position 1240568 (length bp)
ACTCTTTAACATAATGGATGTGTTGTTTGTGTGATACTGTAAAGTTGGTAGATTGTGACTGGCTTAAAAA
ATCATTAATTAATAATAGGTTATGTTTACA
Right flanking sequence : From position 1240962 (length bp)
CCATATAACCCGTTATCTCTTTCTCAAGTTTTTATATTAGCAGTACTTGTAATAAGCAACATATCCACGT
AACACCTCATGTTCAAAATAGTTCTCCATG

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp