Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NZ_CP020106_2                                                                                                                 top


Strain : Escherichia coli GCF_002057245 RefSeq :NZ_CP020106 (chromosome circular)
CRISPR id : NZ_CP020106_2
DR consensus (29 bp) : GAGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGNumber of repetitions :7
Begin Position : 1277587 End Position : 1277981

1277587GAGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGAAACCGGACGAGGGCGCGCTAAAACGTGATTA1277647
1277648GAGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGCCTAATTTTTATATAGCTGCGGATGATGTAAA1277708
1277709GAGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGGATTTTAATAACTGTTGATCTACTCCTTGCAA1277769
1277770GAGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGGCGTTGATGTTCTTGCGGGTGTTGCAAATATT1277830
1277831GAGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGTTTCAGCAGTTCAGCGTAACACCGACGGTCAC1277891
1277892GAGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGCCCGGAATGCATTCTGAAGGTTTGCTGTATAT1277952
1277953GAGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCA1277981
Left flanking sequence : Till position 1277587 (length bp)
ACTCTTTAACATAATGGATGTGTTGTTTGTGTGATACTGTAAAGTTGGTAGATTGTGACTGGCTTAAAAA
ATCATTAATTAATAATAGGTTATGTTTACA
Right flanking sequence : From position 1277981 (length bp)
CCATATAACCCGTTATCTCTTTCTCAAGTTTTTATATTAGCAGTACTTGTAATAAGCAACATGATGATGC
TGCCAACTTACTGATTTAGTGTATGATGGT

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp