Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NZ_LN614756_10                                                                                                                 top


Strain : Clostridioides difficile GCF_000953275 RefSeq :NZ_LN614756 (chromosome circular)
CRISPR id : NZ_LN614756_10
DR consensus (29 bp) : CTTTACATACCACATAGTTGATATAAAACNumber of repetitions :3
Begin Position : 2258334 End Position : 2258494

2258334TTTTACATACCACATAGTTGATATAAAACTTAAGACTAGCAGACTCATAAGCAATTAGTTGCCTCT2258399
2258400CTTTACATACCACATAGTTGATATAAAACCTAGAGGCTCTCAGAGAAGTTATAAGATGTTTAGTAA2258465
2258466CTTTACATACCACATAGTTGATATAAAAC2258494
Left flanking sequence : Till position 2258334 (length bp)
ACAATCATTTCTTCTTTAGAATCAATTTGTAAAATATGAGGACTGTGTGTTGTGACAATTATTTGTGTTT
TTGGGAGAATTGTTTTTAATGTAATAAAAA
Right flanking sequence : From position 2258494 (length bp)
TCCAAAATAAACTTAGCATCTCCAATGTTTACACATATACAATGCTCTTAAAATTGCAGTGAACGCGCAA
TATTGCAATTGATAATACTTATCATATATT

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp