Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NZ_LT549890_3                                                                                                                 top


Strain : Sulfolobus solfataricus P1 GCF_900079115 RefSeq :NZ_LT549890 (chromosome linear)
CRISPR id : NZ_LT549890_3
DR consensus (25 bp) : GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGNumber of repetitions :85
Begin Position : 1321597 End Position : 1326952

1321597GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGGCAGATATTTCAGTAGATATTCTGCTAAGTGTTACTCCTC1321661
1321662GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGATTTCATATTCAATTGCTTTCTCAGTGTCGCAACCTAACTT1321727
1321728GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTTTTTGTATACCCTAAATCAAATAATATTAATGCAGTT1321790
1321791GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTTTGCAAAATTAAGCGCTTTCTCTATCAGCTCAGTTGG1321853
1321854GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGATCTTCTGGCGCATCGCCAAGCTTAGGCAGAGCTAGA1321915
1321916GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGCCCAATCTTTCAATTGCATTTGGCAAAATCCTAGCC1321976
1321977GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGATAATGAGTATAGTTAATGAGCGCATCAAGAACAATTATAG1322042
1322043GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGATTTATAACAAAAAATTATTGATAAAGGATGATCTCTC1322105
1322106GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTTAGTTTGTTGATCATTATTATTTTGTGATTGTTTGTCG1322169
1322170GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTTCATTTCGCAGCAACTTCAATAGTTATTGAAGGACAT1322232
1322233GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTTCATCTACCAAGAGGCGGTGCTTATGAGTTAGAGGTTC1322296
1322297GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGGCCTTTTCCAATAAACACCGCATTCTGTTTTAACTTATT1322360
1322361GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGGTTATAGAACATGGCGAAATGCACAAACTGCATTACCA1322423
1322424GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTTCAATATATCATCAGGATTCATTTTTACAATTTTA1322484
1322485GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGGAAGAAGAGAATAATTATCAAACTCTTGCAAACAATATAA1322549
1322550GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTAATATATTGATGCTATATGTCCAAGTTAAAAATAGC1322611
1322612GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGATTCTGCTCACCCGCCAGAGGTACACCATTTTTCTA1322672
1322673GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGAATAGGTCTTGAATCCAGACTTTTCCATTTTCATATAAG1322736
1322737GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTACACTACTATCCTGCCTTGCTTAGATACTGCTAT1322796
1322797GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGAGTGTTGGAGGAAACCAAACAATCGACATCAGAGGT1322857
1322858GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGAACCTTACTGGGCAGTTATATGCGTATGAACAGCTGTTT1322921
1322922GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTTAATAGATCAAGTGCTCTATATTCATAATATTTGCC1322983
1322984GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGATCAATTATTGCATTTTCAATTATTGAATAATCAATTGA1323047
1323048GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTTAACTAGATTTTCTATTGCTCTCCTTATGGCTTCACTTCTG1323114
1323115GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGCATCTTTTTCCGTCGCTTTATATCACCTATGGACTCTTCA1323179
1323180GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGACCATACCCAACTTCTAACAACGTCGTTCTTAACAACG1323242
1323243GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGAGTAAATCAAAAAGCAAATAAGTCAGGGGTGGAGAATTC1323306
1323307GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTAACGTTTTTAGTTATGTCGTTATCTTCTTCGTT1323365
1323366GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTTGTAGTTTGAATGCGAAACCATTTGCTAAGATATTGATAATG1323433
1323434GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGCGTTATCACAGTTATATTTCTTCTTTAAAATATCATAT1323496
1323497GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTTATCCAGACATTAAGCATGTTGTCGTAGAGGTAGCTG1323559
1323560GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTACTTTTCCATCTTGAGGTATTGCGTTTAGTTGCACT1323621
1323622GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTCTGTCAGTAGCACAAATAATTTTGTTCTCATAAATAGT1323685
1323686GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGCGCCCATAGGACGGGATTTAGATTTCTTGTAGGATTTGTTT1323751
1323752GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGGTAAGGGGGCTATCCATCCCCGCCCGTGAGGCTTTCCGCCC1323817
1323818GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTGAATCGTTATGGGCTTAGTTAATTCCGTAGTTAAACC1323880
1323881GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGAACTTAAAGTTGTTATACGTCATTGGAATAACATTCATT1323944
1323945GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTTTACGATATTCACGTCGACAGATACCCTTACTGCTGATC1324009
1324010GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGATAGAATTGCATCAGACAGCTTTCATACCTCCGCATCT1324072
1324073GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGATATCCAACGCTTGAAGTAATATTTGAATGTCAATACTTT1324137
1324138GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGATGCATTCCACCTCTGTTTCTTCCTCTTTACGCATTTCT1324201
1324202GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGCTCTATATTCTACTATCCTCCCTCTCTGCTCTGGCG1324262
1324263GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGATCTCTGATTTCTCAGTTCTCTAATTCCGAATACTACAT1324326
1324327GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTAAAACTGCTCAAAAATGCTAGAATTATAATTATGGCTATG1324392
1324393GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGATAATTATTCAAGATGCGATATTGTTTCAAATTTT1324452
1324453GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGAAACAACGCAGCAAAAACGAAGAAGATAACGACATAA1324514
1324515GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGGCAAGGGGTAGACCCGCGACCTGTGGGGCACGCACCC1324576
1324577GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGATGTGTCCGTTCGGTGCGATGTATATTTGTACGTCTTTT1324640
1324641GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTTATATTACGATAAAAGTGCCAGATATGGTTGTTGGCATT1324705
1324706GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGCCCACCAGAAAAAAAGAAGGGTGGGGGGCAAGGGCCCCGG1324770
1324771GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGGCATATATTATTGGCTGAGGTAAGGTCGGCATATCTGTCG1324835
1324836GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGCCATCCAAGCCTTGATTTGATATTCCTTTTAATGTCTGC1324899
1324900GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTTCATTATCCTCAATTTTTTCTATACCCTTGTTGTTCATT1324964
1324965GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGCCCCACTGGAATGCACCATTTCTTGCAAGTAATACATTT1325028
1325029GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGATGCAGTTTGGCCTAAAGGAATATATACGTTAATGTCTGC1325093
1325094GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGCCATTATTCGGCACTGCATTTAATTGAAGCACTATACT1325156
1325157GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGAATATTTTGAATATTTGTACACCCATATGAAAAACGCAG1325220
1325221GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTATCTCTTATTCGTAAGGGTTAAAACAAAATTATCTT1325282
1325283GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTATATTGATGAGTCGAAGAATCTGATGAAGAACTTCCTTG1325347
1325348GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTTTTTATTTAAGAACACTGATGGAAAGATCTATAG1325407
1325408GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGACCCATATTGAAGAGTTTGAGCATAAAAATGATTCTA1325469
1325470GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTTCTCAATTGCCTTTCCCACGATAACCTCAATCCAGTAG1325533
1325534GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGGAACGAACATGGTAAGCCCTGAGGACCTTGAAAACGATG1325597
1325598GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGCTCAGCAGATTTAAACTAACGATATTAATTGTACACACTG1325662
1325663GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTTAAGTTGTTTTGCTCTATTTAAAACAAAAATAATCCAA1325726
1325727GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGCAAGTGCAATAGCAAACTACTACTAAATATAACATATAT1325790
1325791GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGCTATATGGGGTCAGGGTGGAACTAAAATCGTGGCTTTA1325853
1325854GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGCTTACTTAAGCCTAATATCTCCGCAACTTCATCAATAGT1325917
1325918GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGGAACTCTCTATTGCTGACGAACTAAGAGAAAATTGTTTCAA1325983
1325984GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTCTAACAATGAATCTGTCATAAAGTGCCCGCAACTCTT1326046
1326047GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGAGATTATCAATCAAGTGATAGAGATATTGCAATTTT1326107
1326108GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTGTTAGATACGGCAAGGCAAAGATTACAAACAAGGATGT1326171
1326172GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGAAAATGGTGCTTATCGCTATTAGGTAGTCGGCGTTGTTT1326235
1326236GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGACTACTCTTACTTTTTGCATTCCTTTTGGAGTAGGC1326296
1326297GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTATTTACGTGCATAAAGAACATACCTCCAGCGCCTCCTC1326360
1326361GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTCGTAAACTTGAAACTGACCCGTATATCCGAATTTAC1326422
1326423GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGGTATTATTCTCATAATAGGAACCGCCCTAGTGTATGCTA1326486
1326487GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGCGTGATTACATGGAACATTACTTTTCCACCGAATATT1326548
1326549GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTTTATGTTTTCGAGTTCTTCTGGTCTTAACATCACTCTA1326612
1326613GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGGTCAGTTATACGCTACATATGAAAAGATAAATGAAG1326673
1326674GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGATCTCTCTTAGTTTTGTCAAAGCTTCTGACCCGCTCCT1326736
1326737GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTCTATCTTTATTGTTACAACTTTTGCATACGACATAATTT1326801
1326802GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTCCTCTATCATCTCCTTTAAGCACTGTGTAATCTCACTT1326865
1326866GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAGTAATACTGCAGTAACGGTACAAGTCATTGACAGCGCT1326927
1326928GATTAATCCCAAAAGGAATTGAAAG1326952
Left flanking sequence : Till position 1321597 (length bp)
TAATTACAACTAAAATTGGTCGCATGAAGAGTAAAGGGTAGTCATGAAGATTTATAAGTAAGAAAAGAGA
AAGAAAGATAGGAAGTATAAAAACACAACA
Right flanking sequence : From position 1326952 (length bp)
ATATGGTATTCAGTAAATTCATGCTATAGTCAATTTCTTAGTAAGTGCGAAGAGAAATAGCTTTTGTCTA
TACAAAGAATACCAGTTAAATCCCTTAACC

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp