Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NZ_LT571437_3                                                                                                                 top


Strain : Salmonella enterica subsp. enterica serovar Java GCF_900086565 RefSeq :NZ_LT571437 (chromosome circular)
CRISPR id : NZ_LT571437_3
DR consensus (29 bp) : GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGNumber of repetitions :7
Begin Position : 966942 End Position : 967336

966942GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGGGGCGTGCTGGTCAAAGGTGACGGCTTTGTCC967002
967003GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGAATTTCCTTTTTAGAATCCGATAAGTTGCCTA967063
967064GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGCCTGGCGGCACACTCTACCGCCCGTGGTGACA967124
967125GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGGCATCGCCTGGCTGAGTCCGTCGCTAACTGC967184
967185GGTGTTCCCCGGCCAGCGGGGATAAACCGACATCTGGGAGGCGTGGCTAAAACTTACAGCT967245
967246GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGGGCGCGCGTGTTGTTGGTGATTCCGCATATCT967306
967307GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCG967335
Left flanking sequence : Till position 966942 (length bp)
ATAAGTTGAATGTTCTTTAATAATAAGGAATTGTTATCTTACCGTTGGTAGTTTGTTATGTAGTAAAAAA
GGGCTTTTAGAACAAATATATAGTTTTAGT
Right flanking sequence : From position 967336 (length bp)
ATAAGGCGCGGTGCCACCCTCGGCTTTAATTGTGTTCCCCGCGCCGACGCGTTCCAGCGCACGTTACTCG
ATCGTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAAC

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp