Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NZ_LT632614_1                                                                                                                 top


Strain : Legionella pneumophila GCF_900119765 RefSeq :NZ_LT632614 (chromosome circular)
CRISPR id : NZ_LT632614_1
DR consensus (37 bp) : CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACNumber of repetitions :39
Begin Position : 178305 End Position : 181066

178305CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACCATCAACCGGGTTAGCATTAGCATAAGGCGCATC178375
178376CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACAAGAAAATCAATAAATCCAAACAACCAACGAATGT178447
178448CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACCTTCATTGCAGGGTACAGTTGAAAATTCCCTTACAG178520
178521CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACTAAATGAATTTTCAATGATTTTAGCGGCTTCGAT178591
178592CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACCCGGATAAAATCGGCAAGGCTTGTGGGTGACGA178661
178662CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACCTTTGAAAAGGCTCATACCTTGTTACCCCTTGCAT178733
178734CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACAGAGTGATCACTCTTGAAGATGCTCTTGGTTGG178803
178804CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACTGATAATTTAAGAACATATAATAATTCTTT178870
178871CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACATGAATAAAAATGTCTCTAACATGTCAATTCTC178940
178941CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACTACAATTAAAGTATATGAAGCATTCAAAGATTTCT179012
179013CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACACTTTCACTGTAACAAGAAACGCCGACGGCAGAGGC179085
179086CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACTTATATTCTCCACGTTCATTATTTGTACAATATGA179157
179158CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACTTCCATTCGGCGGCACGTTCGCTGGTTGGATCAAC179229
179230CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACAATATAACACCAATGATTCCGGTATAAATCACTAA179301
179302CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACGTCTCTCCAGAAGAACAGGCCAAGCGAAATGAAGAT179374
179375CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACTTTAATGTTCTTTGTGCAGTCATTGATTCAGGTA179445
179446CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACTTATCGTCTATAACTACTAGACCGTCATCAGTAAC179517
179518CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACATAATACGGTTTTGTAAGCCGTCTAATTCACGTG179588
179589CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACTCTATTAACAGCCCATTAACTGATCGACAAGGACG179660
179661CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACATTGCAAGCGGGTTTGATCGTGTTATTATAAGA179730
179731CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACTTTATTTAGTCGTTTAGAAACCATGCGCCTCAAT179801
179802CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACGTACTGGCCGACCAGACTACGGTACTTCCTGATCC179873
179874CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACAAAACTTTCATTTGTTAAATTACGCATTTCATTTA179945
179946CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACATAGTTAGAAGATTTACTCTAGGAGTTTATTGGC180016
180017CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACTGTAGCGAAGGCGAGGTTCCATAATGTATAAATTT180088
180089CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACGTGCATGGTTTGCGCTTTGCAACCCTTCCGCTGA180159
180160CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACTTGTGGTTATGCTTGTTCCTGTACGTGCTGTTACT180231
180232CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACTCATAACTCTATTCAAATTGCCAAAGTAAGCAATC180303
180304CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACTCAGTACAGCAGCTTTAATCTCTGCAATCGCCTTAGA180377
180378CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACCTCTAGCCCGTCATATTCTTCAACTACCCAATCTA180449
180450CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACTTTTGAATGTCTGTTTCAGTGTCGAAACTTAGTAAT180522
180523CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACGCATCTTCTGAATTAGCCACGTCTTCAAGACTGTT180594
180595CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACTCTAACTAGTTGAGGCGCTCTAGCTTTTATTTCAG180666
180667CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACAACAGAAAACATGCACAGAAGAAACTGGAAAGCAG180738
180739CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACCTTCCTGAATTAAACTTATTGTGTTAACTTTTTCA180810
180811CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACTTGCTGATGCTTCTCTAGCTGCTGATTCTTGTAT180881
180882CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACCATAATTGGGAATTGGTGTGAAATGCTCACCGTCCG180954
180955CCAATAATCCCTCATCTAAAAATCCAACCACTGAAACTTAATTGCGCCAGAAACAGCACCATTTATGGTTACAGC181029
181030CCAATAATCCCTCATCTAAAAATTTAACTAATGAAAT181066
Left flanking sequence : Till position 178305 (length bp)
TCGAAAAATCAAGCCTAAATAATGCAATTTGCTATTTTTCGAAGAAAACCACTTTTAATTCCTCGTGTTT
CTTTAAAATAAACAAAGAGTTAAAATTGCT
Right flanking sequence : From position 181066 (length bp)
ACTCCATACTTTATTCTCTGTATACTATTATAGTAAAAATCCATGGGGTATTATTTTATATAATTAAACA
GAATTTAATTTTGTTGTATTTTAATTTCTT

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp